Algemene Voorwaarden Kalker Sloopwerken

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Kalker Recycling & Sloopwerken of ook wel Sloopbedrijf Kalker genoemd. Deze voorwaarden kunt u lezen en eventueel opslaan op uw pc. Onze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en bevestigingen van opdrachten.

1. Definities

2. Algemeen

3. Aanbiedingen

4. Overeenkomst en annulering

5. Verplichtingen van opdrachtgever

6. Verplichtigingen van opdrachtnemer

7. Levering van zaken

8. Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en schadevergoeding wegens te late oplevering

9. Opneming, oplevering en goedkeuring van het werk

10. Aansprakelijkheid na oplevering

11. Prijzen en betaling

12. Schorsing van het werk en beëindiging van het werk in onvoltooide staat

13. Wijziging van de opdracht

14. Onmogelijkheid van uitvoering

15. Bouwstoffen

16. Puingranulaat

17. Meer-en minderwerk

18. Verzekering

19. Eigendomsvoorbehoud

20. Aansprakelijkheid

21. Overmacht

22. Geheimhouding

23. Beëindiging van de overeenkomst

24. Afvoer afval en stortkosten

25. Toeslagen

26. Toepasselijk recht en geschillen

27. Winacties Social Media