Vandaag waren we in de buurt. We hebben de opdracht gekregen om een keuken te verwijderen in Enschede.
Veel mensen denken dat we hier met sloophamers en lompe kracht te werk gaan, maar dat is helemaal niet zo. De keuken wordt grotendeels gedemonteerd, maar om de snelheid er wel in te houden, zal de keuken nadien niet meer bruikbaar zijn.
We kunnen ook de keuken demonteren op zo’n manier dat deze wel weer bruikbaar is. Wilt u dit? Geef dit dan duidelijk aan bij uw offerteaanvraag. Onze collega’s zullen namelijk langer de tijd nodig hebben en dit heeft invloed op de offerte.